ქირურგიული ოპერაციების ვიდეოჩანაწერი (GoPro 5)
Mohamed Ghoneim reservoir with our modification (new version)
Dr. Iva Shioshvili
გონეიმის რეზერვუარი ჩვენი მოდიფიკაციით (ახალი ვერსია)
ივა შიოშვილი

Varicocele shunting (Spermatico inf epigastric)
Dr. Iva Shioshvili
ვარიკოცელეს მიკროქირურგიული შუნტირება ქვედა ეპიგასტრალური ვენით
ივა შიოშვილი

Partial nephrectomy (Tumor) with local renal hypothermia apparatus. Dr. Iva Shioshvili
თირკმლის ნაწილობრივი ამოკვეთა (დიდი ზომის სიმსივნის გამო) ადგილობრივი ჰიპოთერმიის აპარატის გამოყენებით. ივა შიოშვილი

Continent self catheterizable neobladder
Dr. Iva Shioshvili (Prof. M. Ghoneim method)
Partial right nephrectomy and nephropyelolithotomy with apparatus for local renal hypothermia
Dr. Iva Shioshvili
Andersen Hynes Pyeloplasty
Dr. Iva Shioshvili
Colostomy closure
Dr. Iva Shioshvili
Partial Nephrectomy with Prof T J Shioshvili Local Renal Hypothermia Apparatus, Cholecystectomy
Dr. Iva Shioshvili
Varicocele spermatico inf epigastric vein bypass prof T J Shioshvili method
Dr. Iva Shioshvili
Hypospadias plastic repair in children oper. Prof. Tamaz Shioshvili
Dr. Iva Shioshvili
Varicocele spermatico-epigastric anastomoses
Dr. Iva Shioshvili
Radical nephrectomy with IVC thrombectomy
Dr. Iva Shioshvili
Inguinal hernia with testicular atrophy and coprostasis
Dr. Iva Shioshvili
Complicated inguinal hernia with epididymo orchitis (leftside)
Dr. Iva Shioshviliთანდაყოლილი მეგაურეთერის რეზექცია, დაწვრილება და მისი რეპლანტაცია შარდის ბუშტში ლიხ-გრეგუარის მეთოდით
Tailored ureteric reimplantation for megaureter Leich Gregoir
Dr. Iva Shioshvili