ივა (ივანე) თამაზის ძე შიოშვილისამსონ ჯორბენაძე

ონკოქირურგი